SI | EN
info@dr-duh.si 00386 1 3613 057

Čistilne naprave in črpališča


projektiranje Dr. Duhovnik

Inženirski objekti so kompleksne strukture, ki z kakovostnim projektiranjem, izgradnjo in zagonom z kontrolo obratovanja šele dobijo pravi pomen.


Naše podjetje je sposobno s celovitim projektiranjem, izgradnjo in poskusnim zagonom naročniku omogočiti kakovostno investicijo brez nepotrebnega prepričevanja med projektantom, izvajalcem in bodočim upravljalcem. Projektiranje komunalne infrastrukture za odpadno vodo od kanalizacije (zajemanje odpadne vode) do čiščenja odpadne vode v najzahtevnejših pogojih odvajanja. Nadgrajena SBR tehnologija z čiščenjem (mehansko, biološko, kemijsko in z mikrofiltracijo) so naše specialnosti.

Vodovod in priprava pitne vodeVodovodni sistemi so danes lahko popolnoma avtomatizirani z daljinsko kontrolo.

Pri projektiranju zagotavljamo vse tiste ključne parametre z vodenje distributivnega sistema, vključno z 24/7 kontrolo kakovosti pitne vode. Izkušnje, ki jih naši strokovnjaki imajo pri projektiranju in nadzoru vodovodnih sistemov nad 60 km omrežja bodo vsakemu našemu bodočemu naročniku pomembno pomagale pri najbolj ekonometričnih rešitvah z uporabo sodobnih metod.

V kolikor voda iz vira ni skladna s pravilnikom, uporabljamo sodobne tehnologije priprave pitne vode, kot recimo:

  • dezinfekcija
  • reverzna osmoza
  • membranska ultrafiltracija
  • nanofiltracija

Čistilne naprave in črpališča komunalna infrastruktura Dr. Duhovnik