SI | EN
info@dr-duh.si 00386 1 3613 057

Projektiranje


projektiranje Dr. Duhovnik

Projektiranje iz področja vodovodov (kalkulacije pretokov, gradbena obdelava projektov, strojno-inštalacijski detajli) vključno z dušilkami (pridobivanje električne energije) ter avtomatizirano sledenje kakovosti vode vzdolž vseh kritičnih odsekov.

Projektiranje konstrukcijskih gradbenih objektov od najenostavnejših do najzahtevnejših s pooblaščenimi inženirji.

Projektiranje jeklenih konstrukcij gradbene statike in dinamično obremenjenih strojnih konstrukcij.

Projektiranje transportnih naprav, ki vključuje dvigala, žičnice v samostojnih sistemih vse pod pogoji CE.

Razvoj in konstruiranje specialnih strojnih konstrukcij vključno z Ex certifikati za najzahtevnejše prostore oziroma okolja.
Izdelujemo vse vrste projektno tehnične dokumentacije, ki so povezane z graditvijo objektov.


Z inženirsko ekipo v sodelovanju z različnimi inštituti smo usposobljeni za najzahtevnejše projekte.


  • Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP)
  • Projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)
  • Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
  • Projektna dokumentacija izvedenih del (PID)
  • Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DZNO)
  • Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenjaza spremembo namembnosti (DSN)
  • Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO)

Naši strokovnjaki so pripravljeni za sodelovanje z naročnikom od idejnih projektov do realizacije!

Nadzor


nazor Dr. DuhovnikNaši pooblaščeni inženirji lahko nadzor od enostavnih do najzahtevnejših objektov iz področja gradbeništva in strojništva.

S pooblaščenimi inženirji izvajamo nadzore, superrevizije ali specialne preglede projektov, ki se lahko brez težav uporabijo za mednarodne arbitraže, kjer imamo posebne reference. Naš moto je stroka temelječa na inženirskem znanju.

nadzor Dr. Duhovnik

InženiringObvladujemo vodenje projektov po modelu simultanega inženiringa pri izgradnji objektov pretežno strojniških tehnologij in gradbenih konstrukcij.


Vodenje projektov ni samo zavezano koordinaciji del ampak smiselno uveljavljanje inženirskega znanja v vsaki fazi projektiranja, izgradnje in zagona določenih tehnologij.

Inženiring Dr. Duhovnik